X
安庆一一六医院
精医 尚德
团结 奋进
电话

海军安庆医院
微信

海军安庆医院
海军安庆医院污水处理站污泥压滤机升级更换项目(三次)成交结果公告 发布时间:2024-03-01    浏览量:877次

海军安庆医院污水处理站污泥压滤机升级更换项目(三次)

中选人分别:

候选成交供应商

价格(元)

中霖中科环境科技(安徽)股份有限公司

63870

 

 

          公示期:2024.3.1 -2024.3.4          

                                     

                                               采购人: 海军安庆医院
                                    2024.3.1